Beste leden,

Tijdens de afgelopen ledenvergadering op 22 april 2014 is er geen akkoord gekomen op het financieel jaarverslag 2013. Het is een financieel slecht jaar voor SVA geweest, en er waren veel vragen over het financieel jaarverslag die niet direct beantwoord kunnen worden. In de afgelopen weken is het bestuur bezig geweest om de onduidelijkheden op te lossen en de kosten op de juiste afdelingen te laten boeken. Het resultaat is een verbeterd financieel jaarverslag van 2013.

Vorig jaar is het aantal lesuren voor turnen op de dinsdag verhoogd van 2 uur naar 2,5 uur. Omdat dit tijdens het lopende lesjaar is ingevoerd heeft SVA de contributie voor het lopende jaar niet gewijzigd. Met ingang van het komende lesjaar wil het bestuur dit extra halve uur wel in rekening gaan brengen. Tevens heeft het bestuur besloten om de contributie voor turnen niet meer in lesdagen maar in uren aan te geven. Dit heeft geleid in een nieuw contributieoverzicht voor turnen.

Daarom wil het bestuur U uitnodigen voor een extra ledenvergadering. De extra ledenvergadering vindt plaats op

DINSDAG 27 mei 2014

in

HET ANKER,

Kokswijk 2 te Zevenhuizen.

De ledenvergadering begint om 20:00 uur. De agenda van de ledenvergadering is bijgevoegd. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten over de voortgang van de sportvereniging SVA.

Tevens zijn we nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers. In de agenda staan de openstaande vacatures. Wil je vrijwilliger bij SVA worden of wil je eerst meer weten over een vacature, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De contactgegevens staan op onze website www.sva-zevenhuizen.nl.
Komt allen!!

Namens het bestuur van SVA,

Peter Slik
Coby Holman
Nynke van der Velde