startbouwmfcOp vrijdagmiddag 18 september jl. was het dan zover. Onder toeziend oog van sportbesturen, genodigden en buurtbewoners vond de starthandeling plaats voor de bouw van het MFC. Na toespraken van de voorzitter van het MFC, de heer R. Kobes, wethouder H. Westra en dorpswethouder G. Dijkstra-Jacobi gingen de raadsleden aan de slag om grond te scheppen in de bak van een shovel. Hiermee is de start van de bouw een feit!