Tot onze spijt moeten wij jullie mededelen dat de kindergym (turnen) gestopt is. Helaas zijn er nog maar twee kinderen over gebleven om te gymmen (turnen). Dit is zo’n gering aantal dat wij en onze juffen hebben besloten om te stoppen.
Om toch te blijven gymmen is dat mogelijk bij onze collega’s van gymvereniging Statera te Nieuw Roden. Ook de juffen, Aukje en Marjan, verzorgen de lessen bij de kindergym van Statera.

Mocht er toch weer belangstelling voor kindergym ontstaan in Zevenhuizen, dan zullen wij dat weer oppakken.